Holbæk Naverforening
Referat april 2024
Hulen 1
Hulen-Værktøj


Holbæk Naverforeing -Huleaften den 19.april 2024

Holbæk Naverforeing -Huleaften den 19.april 2024 Vi var samlet 10 personer denne aften. Lidt men godt og hyggeligt. Det var Peter som havde hulevagten.

Der blev gennemgået de sidste indkommende forslag til delegeretmødet i Århus den 19.maj 2024.

Peter kom med de sidste informationer angående vores ø-tur 2024 som i år går til Langeland den 31.maj til 2.juni 2024.

Næste hulemøde den 14.juni 2024 vil vores nye kasserer Søren Godt Sørensen fremlægge sin 3.års plan for vores økonomi og formanden vil give en gennemgang af vores hjemmeside og den nye Facebook side.

*** Næste hulemøde er fredag den 14. juni 2024 kl.20:00
 hvor det er Jan Johansen som har hulevagten.
 *** Husk tilmelding til Ole Puggaard senest den 9.juni 2024

Med kno Sekretæren.

Referat Hulemødet 19.april 2024