Holbæk Naverforening
Referat fra Generalforsamlingen 2024
Hulen 1
Hulen-Værktøj

Referat

Generalforsamling Holbæk Naverne

15.03.2024

Holbæk Navernes
Dagsorden
Generalforsamling D.15-03-2024

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetæller
 3. Beretning v/Formanden og godkendelse
 4. Regnskab v/Kassere og godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Forslag fra Foreningen
 7. Forslag til Delegeretmødet (Se udleveret forslag)
 8. Valg:
 9. Valg Næstformand - D. Frederiksen (Modtager genvalg)
 10. Valg af ny kasser- Arne Østergaard modtager ikke genvalg.
  Som ny kasser vil bestyrelsen foreslå Søren Godt Sørensen til valg som ny kasser.
 11. Valg til bestyrelse Torben Lundegaard
 12. Valg bestyrelse suppleant – Kristian Sørensen har stillet sig til rådighed og modtager valg.
 13. Valg af bilagskontrolant -
   Ervin Jørgensen har stillet sig til rådighed som bilagskontrolant og modtager valg
 14. Valg af delegeret til Pinsestævnet 2024 i Århus.
 15. Bødekassen
 16. Eventuelt
  Aktiviteter i 2024-Huleaftner m.m.
  Ø-tur 2024
  Hjemmesiden
  Udstillingsvognen

PBV.
Formand
Jan-Erik Johansen

 

Møde kl.20:00 i Hulen

Møde indkaldt af           Bestyrelsen

Mødetype                     Generalforsamling 15.marts 2024

Arrangør                      Formanden

Referent                       Jan Johansen

 

 

Pkt.1 - Valg af dirigent

Emne         

 • Bestyrelsen forslår Ervin Jørgensen

 • Konklusion
  Ervin Jørgensen. Enstemmigt vedtaget.
  Ervin takkede for valget, men han ytrede at dette også var for sidste gang.

Pkt. 2 - Valg af 2 stemmetæller

Emne Bestyrelsen forslår Ervin Jørgensen & Søren Godt Sørensen

Konklusion

 • Ervin Jørgensen & Søren Godt Sørensen blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 3: Beretning fra Formanden og Godkendelse'

 

Konklusion

 • Formanden fremlagde sin beretning og den blev enstemmigt godkendt.


Pkt.4- Regnskab v/Kasserer og godkendelse

Emne

Regnskab v/Kasserer og godkendelse

 

Konklusion.

 

 • I forbindelse med at kasserer Arne Østergaard har meldt afbud var det Søren Godt Sørensen, som fremlagde det reviderede regnskab.

 • Han kunne fortælle at vi i det forgangne år, var kommet ud med et lille underskud

 

 • Efter fremlæggelsen af regnskabet blev dette enstemmigt godkendt.

 

 

Pkt. 5 - Indkomne forslag

            (Der var ikke nogen forslag fra foreningen))

Forslag til Delegeretmødet

Bilag 1 - Forslag til regulativ for HB-fanen

Bilag 2 - Forslag fra HB-Porto til telegrammer

Bilag 3 - Fremsat af SCUK-Sønderborg

Bilag 4 - Forslag 1 fra Aalborg

Bilag 5 - Forslag 2 fra Aalborg

 

Konklusion: Afstemning

Bilag 1 (Ja)
Bilag 2 (Nej)
Bilag 3 (Nej)
Bilag 4 (Nej)
Bilag 5 (Ja)

Pkt.6- Valg


Emne       

1.Valg Næstformand - Peter. D. Frederiksen (Modtager genvalg)

 

2.Valg af ny kasserer - Arne Østergaard modtager ikke genvalg.

 

3.Som ny kasserer vil bestyrelsen foreslå Søren Godt Sørensen til valg som ny kasserer. Og modtager Valg

 

4.Valg til bestyrelse Torben Lundegaard

 

5.Valg bestyrelse suppleant

Kristian Sørensen har stillet sig til rådighed og modtager valg

 

6.Valg af bilagskontrolant -

Ervin Jørgensen har stillet sig til rådighed som bilagskontrolant. Og modtager valg

 

7.Valg af delegeret til Pinsestævnet 2024 i Århus.

Konklusion                Valg         

1:Valg Næstformand - Peter. D. Frederiksen                                                        Ja Enstemmigt

2:Valg af ny kasserer - Søren Godt Sørensen                                                      Ja Enstemmigt

3:Valg til bestyrelsen - Torben Lundegaard                                                         Ja Enstemmigt

4:Valg til Bestyrelses suppleant - Kristian Sørensen                                             Ja Enstemmigt

5: Valg til Bilagskontrolant - Ervin Jørgensen                                                      Ja Enstemmigt

6: Valg til Delegeretmødet - Ole Puggaard                                                          Ja Enstemmigt

 

Pkt. 7 – Bødekassen

 • Det var Peter som kom nærmest med sit bud.

                  

Pkt. 8 – Eventuelt

Emner
Aktiviteter i 2024-Huleaftner m.m.

 • Der blev sat personer på til og med august 2024

 

Ø-tur 2024

 • Peter fremlagde det foreløbigt program af Ø-turen til Langeland.

 

Hjemmesiden

 • Der var en del spørgsmål om vi stadig skulle bibeholde hjemmesiden.
 • Det er ikke alle i foreningen som var klar over at vi har en sådan.
 • Og da det ikke er alle som ved hvordan man finder og bruger den, blev der vedtaget at formanden afholder en seance i brugen af hjemmesiderne og Facebook siden. Dette vil blive på huleaften fredag den 21. juni 2024.

 

 

Udstillingsvognen

 • Ole Puggaard fortalte om en ny streamer til vognen.
 • Han efterlyste også om hjælp til at finde et sted hvor den kan stå.

 

Generalforsamlingen sluttes.
Ordstyren takkede for god ro og orden og erklæret generalforsamlingen for afsluttet.