Holbæk Naverforening
Referat fra Generalforsamlingen 2022
Hulen 1
Hulen-Værktøj

Referat

Generalforsamling Holbæk Naverne

18.03.2022

Referat - Generalforsamling Holbæk Naverne.18.03.2022

 

Møde den 18.marts 2022   Kl.20:00 i Hulen

Møde indkaldt af                                      Bestyrelsen

Mødetype                                                Generalforsamling 2022

Arrangør                                                 Ole Puggaard

Referent                                                 Jan Johansen

Deltagere                                               13 personer var mødt op.

 

Dagsorden

 

Holbæk Navernes

Generalforsamling D.18-03-2022

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetæller
 3. Beretning v/Formanden og godkendelse
 4. Regnskab v/Kassere og godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg kasserer Arne Østergaard
 7. Valg til bestyrelse Peter og Torben
 8. Valg bestyrelse subl. Per Eriksen
 9. Valg revisor Søren og subl. Ervin Jørgensen
 10. Bødekassen
 11. Eventuelt
   Ø-tur

   

  PBV.

  Ole Puggaard

   

  Emne          

  Velkomst af Formanden

   

  Pkt.1 - Valg af dirigent

   Konklusion.

  • Ervin Jørgensen blev enstemmigt vedtaget.
  • Han takkede for valget.

   

  Pkt.2 - Valg af 2 stemmetæller

  • Konklusion.
  • Søren Godt Sørensen & Per Eriksen blev enstemmigt valgt som stemmetæller.

  Pkt.3 - Beretning v/Formanden og godkendelse

  Konklusion.

  • Se bilag 1.- Formandens beretning 2022.
  • Formanden fremlagde sin årsberetning og den blev enstemmigt vedtaget og godkendt.

   

  Pkt.4 - Regnskab v/Kassere og godkendelse.

   

  Konklusion.

  • Kasser Arne Østergaard enstemmigt regnskab godkendt.

   

  • priser på diverse gebyr. Han vil vende tilbage med en melding om hvordan det går. Måske kan et bank skifte komme på tale.

   

  • Kassereren bekendtgjorte, at evt. kontingent forhøjelse kan komme på tale da kontingentet til HB stiger i 2022.

   

  Pkt.5 - Indkomne forslag.

   

  Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen vedr. en ændring af ændringsforslag til vedtægter 2022.

   

  I punkt 8 i vedtægter står der følgende: (Bilag 8)

   

  Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med mindst 2 års anciennitet i

  Holbæk afdelingen.

   

  Erstattes til:

  Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med mindst 1 års anciennitet i

  Holbæk afdelingen.

   

  F/Bestyrelsen

  Ole Puggaard

   

  Konklusion.

  • Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
  • Jan-Erik Johansen blev som konstitueret sekretær valgt af en enstemmig forsamling

   

   

  Pkt.6 - Valg kasserer Arne Østergaard

   

  Konklusion.

  • Arne Østergaard modtog genvalg for en ny periode på 2 år.
  • Arne Østergaard benktgjorde at dette også blev hans sidste periode.

   

  Pkt.7 - Valg til bestyrelse Peter og Torben.

   

  Konklusion.

  • Peter D. Frederiksen & Torben Lundegaard modtog begge genvalg til bestyrelsen.
  • Vi takkede dem begge med deres genvalg.

   

  Pkt.9 - Valg revisor Søren og sub. Ervin Jørgensen.

  Konklusion.

  • Søren Godt Sørensen & Ervin Jørgensen modtog begge genvalg som revisorer.
  • Vi takkede begge for valget.


  Pkt.10 – Bødekassen

  Konklusion.

  Det var Ole Puggaard kom nærmest med et bud på beløbet


  Pkt.11- Eventuelt.

  • Ø-tur
  • Hjemmesiden
  • Data lovgivningen

   

  Konklusion.

  • Peter informerede om den forestående Ø-tur til Fur. Der vil måske komme et par   ændringer til denne tur. Men han melder ud om dette på et tidspunkt.

  • Jan Johansen fremlagde sit forsalg til en hjemmeside for CUK-Holbæk for generalforsamlingen.

  • Der var stor tilslutning til dette og Jan Johansen vil offentliggøre denne hjemmeside når den er tilrettet.

  • Jan Johansen fremlagde et udkast til en retningslinje for brugen af data og sociale medier m.m.

  • Der vil tilgå medlemmerne en mail hvori man skal tilkendegive om man kan godtage de nye retningslinjer om datasikkerhed.

  Dirigenten Ervin Jørgensen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden