Holbæk Naverforening
Protokollen September 2022
Hulen 1
Hulen-Værktøj

Protokollen Marts 2022 - Februar 2023

Protokollen September 2022 

Huleaften den 16.september 2022.

 

Vi var samlet 17 personer til denne huleaften hvor det var Norma og Arne Østergaard som have hulevagten. Vi takker for de dejlige flæskestegssandwich.

Og vi havde også denne aften besøg af Lis Wilemos Hansen der overvejer at blive NV i Holbæk. Lise Wilemos Hansen har været NV i Frederikssund.

Siden sidst:
Hulen lage lokaler til sammenkomst vedrørende Carl Otto Enevoldsens bisættelse.
Familien var meget berørt ovet at vi åbnede hulen for dem og takkede os mange gange og som tak efterlod de en masse drikkevare m.m. til hulen.

Formanden berettede at kaserne ikke vil stå for rengøring efter håndværker som udbedrede den vandskade som der har været. Dette måvil selv sørge for.
Han kunne ikke fortælle noget nyt om lokalet hvor radioen har haft til huse, men han afventer at blivr indkaldt til et mødeher om.

Han forlage også en forespørgelse om det kunne være muligt,,at man samles nogle stykker en lørdag, hvor man fik rydet op i skaber og skuffer m.m. Mere om det senere.

CUK-Naverne Holbæk ønsker tillykke til.
Bjarne Madsen den 15.oktober 2022
NV. Kisten Rasmussen (Kisser) en 5.november 2022
Jens S. Fabricius den 8.november 2022


Med kno i bordet
Gumminaveren