Holbæk Naverforening
Protokollen April 2022
Hulen 1
Hulen-Værktøj

Protokollen Marts 2022 - Februar 2023

Protokollen April 2022

Naverne Holbæk-Hulemødet den 15.april 2022.

Vi var samlet 15 personer denne langfredag aften til et par hyggelige timer i hulen til trods for at det var påske, så man må siger at det var et flot fremøde.

Formanden bød alle velkommen til alle fremmødte.
Han lage ud med, at fremlægge de to forslag han havde fået tilsendt fra HB angående indkommende forslag til delegetmødet på Thorshavn.

1 forslag var om en ny foretningsorden for Den Farende Svend.

2 forslag kom fra Naverne Næstved som gik ud på om Den Farende Svend skulle digitaliseres? Til dette emne var der ikke stor tilslutning til.

Formanden ønskede på foreningens vegne Alex Christensen tillykke med sin 75års fødselsdag den 29.april 2022 med overrekkelsen af et par flasker i gave.

Kasseren fortalt om sit besøg i banken vedrørende de gebyr som de

Opkræver, men de var ikke lydhøre over for hans akumintioner herom, men han har ikke opgivet kampen med at finde en anden bank hvor vi ikke bliver ramt så hård på gebyr m.m.

Peter kom med en opdatering på dette års ø-tur til Fur.

Så blev det endelig til til at få stillet sulten i Sørens dejlige mad. Han havde jo haft 50års fødselsdag i februar månede, så han syntes at han ville stå for maden denne aften.
Vi takker Søren for denne gode mad og den medfølgende omgang drikke vare.

Efter et par hyggelige timer var det på tide at bryde op og sige tak for i aften.

Næste huleaften er fredag den 20.maj 2022 kl.19:30 og hulevagten har Alex & Vibeke.


Naverne Holbæk ønsker tillykke med fødselsdagen til
Carl Ole Frederiksen de 24.maj 2022

Med kno
Sekretæren.


 

Bilag 1. Foretningsorden for Den Farende Svend


Bilag 2: Forslag til behandling på delegeretmødet på Færøerne i 2022

Forslag til behandling på delegeretmødet på Færøerne i 2022

Vi foreslår, at forsendelse af DFS bliver ændret fra den nuværende postomdeling til digital fremsendelse.

Følgende begrundelse for forslaget:

Økonomien. Som det fremgår af de senere års regnskaber, er det blevet dyrere og dyrere at trykke og udsende DFS. Der kunne spares mange penge, hvis redaktøren udsendte DFS på mail til samtlige foreninger. Den ansvarlige i foreningen videresender til samtlige medlemmer.

Forslaget har været fremsendt tidligere, men det bliver mere og mere aktuelt, da vi bliver færre og færre til at betale udgifterne.

Med kno

Næstved Naverforening